سفر هیات اقتصادی افغانستان به ایران

سفر هیات اقتصادی افغانستان به ایران

وزارت صنعت و تجارت در شبکه ایکس اعلام کرد که یک هیات اقتصادی روز گذشته وارد تهران شده و قرار است با مقامات جمهوری اسلامی ایران روی موارد متعدد از جمله همکاری های دوجانبه بین دو کشور گفتگو کنند. بر اساس این بیانیه، این هیات به ریاست وزارت صنعت و تجارت شامل نمایندگی از معاونت

وزارت صنعت و تجارت در شبکه ایکس اعلام کرد که یک هیات اقتصادی روز گذشته وارد تهران شده و قرار است با مقامات جمهوری اسلامی ایران روی موارد متعدد از جمله همکاری های دوجانبه بین دو کشور گفتگو کنند.

بر اساس این بیانیه، این هیات به ریاست وزارت صنعت و تجارت شامل نمایندگی از معاونت اقتصادی ریاست الوزرا، وزارت ترانسپورت و هوانوردی و وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان است که وارد تهران شده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos