سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی با هیاتی از کشور ایران دیدار و گفتگو کرد

سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی با هیاتی از کشور ایران دیدار و گفتگو کرد

حمیدالله آخندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی با هیاتی ایرانی درباره توافقات در بخش ترانسپورت جاده‌ای بین‌المللی، گفت‌وگو کرده است. این وزارت در خبرنامه‌ای می‌گوید که در این دیدار درباره توافقات دوجانبه میان هیاتی تخنیکی امارت اسلامی و ایرانی روی کاهش هزینه‌های ترانسپورت جاده‌ای و توسعه آن گفت‌وگو شد.

حمیدالله آخندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی با هیاتی ایرانی درباره توافقات در بخش ترانسپورت جاده‌ای بین‌المللی، گفت‌وگو کرده است.

این وزارت در خبرنامه‌ای می‌گوید که در این دیدار درباره توافقات دوجانبه میان هیاتی تخنیکی امارت اسلامی و ایرانی روی کاهش هزینه‌های ترانسپورت جاده‌ای و توسعه آن گفت‌وگو شد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos