سرمایه گذاری تجار فرانسوی در معادن ولایت پنجشیر  

سرمایه گذاری تجار فرانسوی در معادن ولایت پنجشیر  

تاجر و سرمایه گزار فرانسوی رفایل با الحاج حافظ محمد آغا حکیم والی ولایت پنجشیر در مقر مقام ولایت دیدار کرده واز رهبری این ولایت خواسته تا در دواطلبی های فروش زمرد اجازه حضور داشته باشد. رفایل  تاجر فرانسوی که جواز وزارت صنعت و تجارت را دارد گفته که تمایل بیشتری بر سرمایه گذاری در

تاجر و سرمایه گزار فرانسوی رفایل با الحاج حافظ محمد آغا حکیم والی ولایت پنجشیر در مقر مقام ولایت دیدار کرده و
از رهبری این ولایت خواسته تا در دواطلبی های فروش زمرد اجازه حضور داشته باشد.

رفایل  تاجر فرانسوی که جواز وزارت صنعت و تجارت را دارد گفته که تمایل بیشتری بر سرمایه گذاری در بخش معادن ولایت پنجشیر دارد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos