ستانکزی: همسایه‌ها از مهاجران منحیث فشار برای ا.ا.ا استفاده میکنند

ستانکزی: همسایه‌ها از مهاجران منحیث فشار برای ا.ا.ا استفاده میکنند

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه گفته است که اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه را به هدف آوردن فشارهای سیاسی و اقتصادی بر امارت اسلامی شدت یافته است.آقای ستانکزی در مراسم گشایش کار فاز دوم کانال قوش‌تیپه، همچنان گفته است که مهاجران افغان با وجود داشتن اسناد قانونی از پاکستان اخراج می‌شوند.

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه گفته است که اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه را به هدف آوردن فشارهای سیاسی و اقتصادی بر امارت اسلامی شدت یافته است.
آقای ستانکزی در مراسم گشایش کار فاز دوم کانال قوش‌تیپه، همچنان گفته است که مهاجران افغان با وجود داشتن اسناد قانونی از پاکستان اخراج می‌شوند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos