ریاست الوزرا: مدعیان حقوق بشر در مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کور هستند

ریاست الوزرا: مدعیان حقوق بشر در مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کور هستند

ملا محمد حسن آخوند ریس الوزرای امارت اسلامی افغانستان در نشستی در ارگ اظهار داشت مدعیان حقوق بشر در مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کور هستند، اما در افغانستان با تکرار ادعاهای جعلی خود تحت عنوان حقوق بشر به‌دنبال «بدنام سازی نظام اسلامی» این کشور تلاش می‌کنند. وی در نشست افزایش هماهنگی ادارات افغانستان همچنین

ملا محمد حسن آخوند ریس الوزرای امارت اسلامی افغانستان در نشستی در ارگ اظهار داشت مدعیان حقوق بشر در مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کور هستند، اما در افغانستان با تکرار ادعاهای جعلی خود تحت عنوان حقوق بشر به‌دنبال «بدنام سازی نظام اسلامی» این کشور تلاش می‌کنند.

وی در نشست افزایش هماهنگی ادارات افغانستان همچنین به برخورد نیک ادارات با مراجعین و انجام به‌موقع و بدون تأخیر امور، رعایت عدالت و احتیاط و نیز توجه به حفاظت از بیت‌المال تأکید کرد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos