روند آموزش ۶۰ تن در زمینه مدیریت رویدادهای طبیعی در سه سال آینده آغاز شد

روند آموزش ۶۰ تن در زمینه مدیریت رویدادهای طبیعی در سه سال آینده آغاز شد

نهادهای مددرسان جایکا جاپان و تیکا ترکیه ۶۰ تن از کارکنان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را در زمینه مدیریت رویدادهای طبیعی در سه سال آینده آموزش می‌دهند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در خبرنامه‌ای گفته که این تصمیم در سفر هیات فنی این وزارت به رهبری شمس‌الدین حق‌یار رییس

نهادهای مددرسان جایکا جاپان و تیکا ترکیه ۶۰ تن از کارکنان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را در زمینه مدیریت رویدادهای طبیعی در سه سال آینده آموزش می‌دهند.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در خبرنامه‌ای گفته که این تصمیم در سفر هیات فنی این وزارت به رهبری شمس‌الدین حق‌یار رییس روابط خارجی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، به ترکیه گرفته شده است.

این وزارت در خبرنامه‌ای گفته که در این دیدار هم‌کاری‌ها و هماهنگی‌های سه جانبه در زمینه مدیریت رویدادهای طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos