دلاور: امارت اسلامی خواهان تعامل با جهان به ویژه در بخش اقتصاد است

دلاور: امارت اسلامی خواهان تعامل با جهان به ویژه در بخش اقتصاد است

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با رابرت چترتون دیکسن کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، گفته که ا.ا خواهان تعامل با جهان به ویژه در بخش اقتصاد است.وزارت معادن و پترولیم در خبرنامه‌ای نوشته که کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان از افزایش کمک‌های این کشور برای آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه هرات و مهاجران اخراج

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با رابرت چترتون دیکسن کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، گفته که ا.ا خواهان تعامل با جهان به ویژه در بخش اقتصاد است.
وزارت معادن و پترولیم در خبرنامه‌ای نوشته که کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان از افزایش کمک‌های این کشور برای آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه هرات و مهاجران اخراج شده از پاکستان اطمینان داده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos