درمان بندش رگ‌های قلب و سکته مغزی با دوای یونانی

درمان بندش رگ‌های قلب و سکته مغزی با دوای یونانی

گل صنم احمدزی، پزشک زن در پایتخت ادعا دارد که پس از بیست سال تحقیق توانسته، دوای یونانی را برای درمان بندش رگ‌های قلب و سکته مغزی تهیه کند.

گل صنم احمدزی، پزشک زن در پایتخت ادعا دارد که پس از بیست سال تحقیق توانسته، دوای یونانی را برای درمان بندش رگ‌های قلب و سکته مغزی تهیه کند.

Sultani Admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos