خوش‌بینی ا.ا از حضور دیپلوماتیک در ۱۷ کشور

خوش‌بینی ا.ا از حضور دیپلوماتیک در ۱۷ کشور

ا.ا گفته است که در حال حاضر ۱۷ کاردار حکومت ا.ا.ا در سفارت‌ها در بیرون از افغانستان حضور دارند.ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ا.ا گفته است که در کنار سفیرهای پیشین، ا.ا نیز کاردارهای تازه را به برخی کشورها معرفی کرده و در حال حاضر با وزارت خارجه حکومت  در تعامل هستند.

ا.ا گفته است که در حال حاضر ۱۷ کاردار حکومت ا.ا.ا در سفارت‌ها در بیرون از افغانستان حضور دارند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ا.ا گفته است که در کنار سفیرهای پیشین، ا.ا نیز کاردارهای تازه را به برخی کشورها معرفی کرده و در حال حاضر با وزارت خارجه حکومت  در تعامل هستند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos