ختصاص۱۰ میلیون دالر برای کمک به متعلمین مکاتب در افغانستان از سوی اتحایه اروپا

ختصاص۱۰ میلیون دالر برای کمک به متعلمین مکاتب در افغانستان از سوی اتحایه اروپا

اتحادیه اروپا امروز شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که در نظر دارد تا ۱۰ میلیون دالر را برای حمایت از نزدیک به دو میلیون متعلم دوره ابتداییه مکاتب افغانستان در بخش فراهم سازی خوراک‌های سبک کمک نماید.

اتحادیه اروپا امروز شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که در نظر دارد تا ۱۰ میلیون دالر را برای حمایت از نزدیک به دو میلیون متعلم دوره ابتداییه مکاتب افغانستان در بخش فراهم سازی خوراک‌های سبک کمک نماید.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos