خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی گفته است

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی گفته است

که ارزش روپیه پاکستانی در برابر دالر امریکایی در سال روان میلادی ۲۰ درصد کاهش یافته است.

که ارزش روپیه پاکستانی در برابر دالر امریکایی در سال روان میلادی ۲۰ درصد کاهش یافته است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos