خالد زدران: نیروهای امنیتی یک گروه چهار نفره سارقان را بازداشت کرده‌اند.

خالد زدران: نیروهای امنیتی یک گروه چهار نفره سارقان را بازداشت کرده‌اند.

سخنگوی قومندانی امنیه کابل می‌گوید که نیروهای امنیتی حوزه هفتم قومندانی امنیه کابل این چهارتن چهارتن سارقان را بازداشت کرده‌اند.نام‌برده افزوده است که این اشخاص به‌جرم سرقت مبایل، پول و دیگر وسایل جیبی با یک میل تفنگچه بازداشت شده‌اند

سخنگوی قومندانی امنیه کابل می‌گوید که نیروهای امنیتی حوزه هفتم قومندانی امنیه کابل این چهارتن چهارتن سارقان را بازداشت کرده‌اند.نام‌برده افزوده است که این اشخاص به‌جرم سرقت مبایل، پول و دیگر وسایل جیبی با یک میل تفنگچه بازداشت شده‌اند

Sultani Admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos