حمل بار در سقف و داخل وسایط مسافربری ممنوع شد

حمل بار در سقف و داخل وسایط مسافربری ممنوع شد

وزارت ترانسپورت و هوانوردی در صفحه ایکس خود نگاشته است که برای مصوونیت مسافران به رانندگان وسایط مسافربری دستور داده شده است که از حمل بار در داخل و سقف وسایط مذکور خودداری کنند.خبرنامه می‌افزاید که چوکی‌های اضافی و غیرمعیاری نیز از برخی وسایط برداشته شد‌ه‌اند.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی در صفحه ایکس خود نگاشته است که برای مصوونیت مسافران به رانندگان وسایط مسافربری دستور داده شده است که از حمل بار در داخل و سقف وسایط مذکور خودداری کنند.
خبرنامه می‌افزاید که چوکی‌های اضافی و غیرمعیاری نیز از برخی وسایط برداشته شد‌ه‌اند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos