حقانی: در اثر ظلم “حاکمان پیشین کشور” ارزش‌های ملی و دینی آسیب‌ دیده‌است

حقانی: در اثر ظلم “حاکمان پیشین کشور” ارزش‌های ملی و دینی آسیب‌ دیده‌است

سراج الدين حقانی، سرپرست وزارت داخله در نشستی با بزرگان قومی، مسوولان محلی و جوانان ولایت پکتیکا گفته که در اثر ظلم “حاکمان پیشین” افغانستان ارزش‌های ملی و دینی کشور آسیب‌ دیده‌اند. آقای حقانی امنیت و وحدت را یک نیاز برای حفظ پیروزی و آزادی دانسته است.

سراج الدين حقانی، سرپرست وزارت داخله در نشستی با بزرگان قومی، مسوولان محلی و جوانان ولایت پکتیکا گفته که در اثر ظلم “حاکمان پیشین” افغانستان ارزش‌های ملی و دینی کشور آسیب‌ دیده‌اند. آقای حقانی امنیت و وحدت را یک نیاز برای حفظ پیروزی و آزادی دانسته است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos