حقانی: برای حل مسایل باید در نهادهای بین المللی برای امارت اسلامی عضویت داده شود

حقانی: برای حل مسایل باید در نهادهای بین المللی برای امارت اسلامی عضویت داده شود

خلیفه سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله در دیدار با رافیلا یودیچه، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که برای حل بهتر مسایل، باید در نهادهای مهم بین‌المللی به امارت اسلامی عضویت داده شود تا افغان‌ها نمایندگی واقعی خود را داشته باشند.

خلیفه سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله در دیدار با رافیلا یودیچه، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که برای حل بهتر مسایل، باید در نهادهای مهم بین‌المللی به امارت اسلامی عضویت داده شود تا افغان‌ها نمایندگی واقعی خود را داشته باشند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos