تیم های انجینری وزارت دفاع ملی از ایجاد مسیر فرعی در شاه‌راه کابل – جلال‌آباد خبر داده است

تیم های انجینری وزارت دفاع ملی از ایجاد مسیر فرعی در شاه‌راه کابل – جلال‌آباد خبر داده است

شاهراه عمومی کابل – جلال آباد که روز گذشته، در اثر لغزش کوه بروی عموم ترافیک مسدود شده بود، از سوی تیم های انجینری لوای دوم قول اردوی ۳۱۳ مرکزی راه بدیل فرعی در این شاهراه ایجاد گردید.

شاهراه عمومی کابل – جلال آباد که روز گذشته، در اثر لغزش کوه بروی عموم ترافیک مسدود شده بود، از سوی تیم های انجینری لوای دوم قول اردوی ۳۱۳ مرکزی راه بدیل فرعی در این شاهراه ایجاد گردید.

Sultani Admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos