تیم ملی کریکت افغانستان تیم انگلستان را شکست داد

تیم ملی کریکت افغانستان تیم انگلستان را شکست داد

به سلسله مسابقات جام جهانی ۵۰ آووره کریکت در هند امروز یکشنبه تیم افغانستان با تفاوت شصت و نه دوش تیم کریکت انگلستان را شکست داد. انگلستان برنده قرعه شد و توپ اندازی را انتخاب کرد. تیم ملی کریکت افغانستان در پنجاه آور تعیین شده با از دست دادن شش ویکت ۲۸۳ دوش انجام داد

به سلسله مسابقات جام جهانی ۵۰ آووره کریکت در هند امروز یکشنبه تیم افغانستان با تفاوت شصت و نه دوش تیم کریکت انگلستان را شکست داد. انگلستان برنده قرعه شد و توپ اندازی را انتخاب کرد. تیم ملی کریکت افغانستان در پنجاه آور تعیین شده با از دست دادن شش ویکت ۲۸۳ دوش انجام داد و برای حریفش ۲۸۴ هدف تعیین کرد.
تیم کریکت انگلستان با از دست دادن تمام بازیکنانش صرف توانست ۲۱۵ دوش انجام دهد و مغلوب تیم افغانستان شد. افغانستان در دو بازی قبلی از سوی بنگلادش و هند شکست خورده بود.
انگلستان در بازی نخست از نیوزیلند شکست خورد اما در باز دوم تیم کریکت بنگلادش را به زانو در آورد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos