تکذیب ادعای آمریکا درباره سوء استفاده از صندوق امانی افغانستان

تکذیب ادعای آمریکا درباره سوء استفاده از صندوق امانی افغانستان

انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس با رد گزارش اخیر جان سپکو سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) تصریح کرد تاکنون هیچگونه سوء استفاده از پول امانت 3.5 میلیارد دالری افغانستان صورت نگرفته است.

انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس با رد گزارش اخیر جان سپکو سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) تصریح کرد تاکنون هیچگونه سوء استفاده از پول امانت 3.5 میلیارد دالری افغانستان صورت نگرفته است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos