تغییرات اقلیمی در هر ساعت برای کره زمین چند دالر ضرر میرساند؟!

تغییرات اقلیمی در هر ساعت برای کره زمین چند دالر ضرر میرساند؟!

طوفان، سیل، موج گرما و خشکسالی در دهه‌های اخیر جان بسیاری را گرفته و مناطق وسیعی را تخریب کرده است. این به دلیل افزایش دمای کره زمین است که این رویدادها را مکرر و شدیدتر می‌‌کند. این مطالعه اولین مطالعه‌ای است که یک رقم جهانی را برای هزینه‌های فزاینده‌ای که مستقیماً به گرمایش جهانی ناشی

طوفان، سیل، موج گرما و خشکسالی در دهه‌های اخیر جان بسیاری را گرفته و مناطق وسیعی را تخریب کرده است.

این به دلیل افزایش دمای کره زمین است که این رویدادها را مکرر و شدیدتر می‌‌کند. این مطالعه اولین مطالعه‌ای است که یک رقم جهانی را برای هزینه‌های فزاینده‌ای که مستقیماً به گرمایش جهانی ناشی از انسان نسبت داده می‌شود محاسبه می‌کند.

طبق یک مطالعه جدید، طی ۲۰ سال گذشته، رویدادهای شدید آب و هوایی جهانی، مانند طوفان، سیل و امواج گرما، حدود ۲.۸ تریلیون دالر هزینه داشته است. نویسندگان این مطالعه هزینه خسارات ناشی از آب و هوای شدید از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ را به طور متوسط ​​حدود ۱۴۳ میلیارد دالر تخمین می‌زنند که به حدود ۱۶.۳ میلیون دالر در ساعت کاهش می‌یابد.

محققان مطالعاتی را تجزیه و تحلیل کردند که در آن از روشی به نام انتساب رویداد شدید (EEA) استفاده شده که انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با انسان را به تغییرات در رویدادهای شدید آب و هوایی مرتبط می‌کند. آن‌ها این تحلیل‌ها را با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی رویدادهای شدید آب و هوایی مقایسه کردند تا مقدار هزینه مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی را تعیین کنند.

با استفاده از این روش، تیم مجموعه داده‌ای از ۱۸۵ رویداد شدید آب و هوایی را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ شناسایی کرد. در طول این رویدادها، آن‌ها ۶۰۹۵۱ مرگ انسان را یافتند که می‌تواند با تغییرات آب و هوایی مرتبط باشد.

Sultani Admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos