تاکید پاکستان بر اخراج مهاجران غیر قانونی

تاکید پاکستان بر اخراج مهاجران غیر قانونی

با نزدیک شدن مهلت اخراج مهاجران غیرقانونی از پاکستان سرفراز بوگتی، وزیر داخله موقت این کشور گفته که همه مهاجران غیرقانونی از پاکستان در دو مرحله اخراج خواهند شد.رسانه‌های پاکستانی از قول آقای بوگتی گزارش داده‌اند که در مرحله نخست مهاجرانی که اسناد قانونی برای سفر ندارند و در مرحله دوم مهاجرانی که دارای کارت

با نزدیک شدن مهلت اخراج مهاجران غیرقانونی از پاکستان سرفراز بوگتی، وزیر داخله موقت این کشور گفته که همه مهاجران غیرقانونی از پاکستان در دو مرحله اخراج خواهند شد.
رسانه‌های پاکستانی از قول آقای بوگتی گزارش داده‌اند که در مرحله نخست مهاجرانی که اسناد قانونی برای سفر ندارند و در مرحله دوم مهاجرانی که دارای کارت هویت دولت پاکستان(POR)، و ثبت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هستند، اخراج خواهند شد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos