تام ویست: گفت‌و گو های چند جانبه در‌مورد افغانستان به پایان رسید

تام ویست: گفت‌و گو های چند جانبه در‌مورد افغانستان به پایان رسید

نماینده خاص امریکا برای افغانستان در شبکه ایکس نگاشته است که گفتگوهایش با مقام‌های قطری، مسئولان ملل متحد و برخی از افغان‌ها در دوحه به پایان رسیده است. تام وست این گفتگوها درباره تعلیم، حفاظت از پناهجویان افغان و نیازهای بشردوستانه افغانستان را «سازنده» خواند.

نماینده خاص امریکا برای افغانستان در شبکه ایکس نگاشته است که گفتگوهایش با مقام‌های قطری، مسئولان ملل متحد و برخی از افغان‌ها در دوحه به پایان رسیده است.

تام وست این گفتگوها درباره تعلیم، حفاظت از پناهجویان افغان و نیازهای بشردوستانه افغانستان را «سازنده» خواند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos