بر اثر برف‌کوچ در بدخشان سه تن جان باختند

بر اثر برف‌کوچ در بدخشان سه تن جان باختند

احسان الله کامگار سخنگوی قومندانی امنیه بدخشان می‌گوید، امروز “یکشنبه” سه جوان در قریه سنگ‌خواه ولسوالی شهربزرگ، هنگام برگشت از یک مراسم جنازه، با طوفان و برف‌کوچ مواجه شدند، که در اثر آن جان های شان را از دست دادند.

احسان الله کامگار سخنگوی قومندانی امنیه بدخشان می‌گوید، امروز “یکشنبه” سه جوان در قریه سنگ‌خواه ولسوالی شهربزرگ، هنگام برگشت از یک مراسم جنازه، با طوفان و برف‌کوچ مواجه شدند، که در اثر آن جان های شان را از دست دادند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos