بریتانیا میخواهد افغانستان با جهان وصل شود

بریتانیا میخواهد افغانستان با جهان وصل شود

رابرت چترتون دیکسن کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزراء گفته که کشوراش می‌خواهد تا افغانستان را با جهان وصل بسازد. ارگ در خبرنامه‌ای به نقل از آقای دکسن نوشته که بریتانیا خواهان صلح و ثبات دایمی در افغانستان است و در بخش روابط و تعامل امارت اسلامی با

رابرت چترتون دیکسن کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزراء گفته که کشوراش می‌خواهد تا افغانستان را با جهان وصل بسازد.

ارگ در خبرنامه‌ای به نقل از آقای دکسن نوشته که بریتانیا خواهان صلح و ثبات دایمی در افغانستان است و در بخش روابط و تعامل امارت اسلامی با جهان تلاش می‌ورزد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos