برنامه خوراک جهانی: تا کنون برای بیش از ۲۸۵ هزار مهاجر کمک کرده ایم

برنامه خوراک جهانی: تا کنون برای بیش از ۲۸۵ هزار مهاجر کمک کرده ایم

برنامه‌ی جهانی خوراک می‌گوید که از آغاز برگشت مهاجران از پاکستان به افغانستان، این نهاد تا اکنون برای نزدیک به ۲۸۵ هزار نفر کمک کرده که این کمک‌ها شامل ۱۵۶۰متریک تُن مواد خوراکی و ۳.۵ میلیون دالر است.

برنامه‌ی جهانی خوراک می‌گوید که از آغاز برگشت مهاجران از پاکستان به افغانستان، این نهاد تا اکنون برای نزدیک به ۲۸۵ هزار نفر کمک کرده که این کمک‌ها شامل ۱۵۶۰متریک تُن مواد خوراکی و ۳.۵ میلیون دالر است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos