برنامه جهانی غذا: آلمان ۱۵میلیون یورو در افغانستان کمک کرده است

برنامه جهانی غذا: آلمان ۱۵میلیون یورو در افغانستان کمک کرده است

این سازمان در خبرنامه‌ای گفته است که این کشور از طریق وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه (‌BMZ) ۱۵میلیون یورو که معادل ۱۶.۴ میلیون دالر می‌شود را با هدف در کمک در بخش آموزش، سرمایه‌گذاری و کسب درآمد خانواده‌ها در افغانستان، کمک کرده است. برنامه جهانی غذا افزود که با این مقدار پول، مجموع کمک‌های

این سازمان در خبرنامه‌ای گفته است که این کشور از طریق وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه (‌BMZ) ۱۵میلیون یورو که معادل ۱۶.۴ میلیون دالر می‌شود را با هدف در کمک در بخش آموزش، سرمایه‌گذاری و کسب درآمد خانواده‌ها در افغانستان، کمک کرده است.

برنامه جهانی غذا افزود که با این مقدار پول، مجموع کمک‌های آلمان به افغانستان از سال ۲۰۲۳ تا اکنون، به ۷۸میلیون یورو که معادل ۸۳.۱میلیون دالر می‌شود، می‌رسد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos