برنامه جهانی خوراک از کمک ۳۶.۵ میلیون دالری بریتانیا برای افغانستان خبر داده است

برنامه جهانی خوراک از کمک ۳۶.۵ میلیون دالری بریتانیا برای افغانستان خبر داده است

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که بریتانیا و ایرلند شمالی ۲۸.۷ میلیون پوند (۳۶.۵ میلیون دالر) به افغانستان کمک کرده‌اند. به گفته‌ی این نهاد، این پول قرار است برای کمک به دو میلیون شهروند افغانستان هزینه شود.

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که بریتانیا و ایرلند شمالی ۲۸.۷ میلیون پوند (۳۶.۵ میلیون دالر) به افغانستان کمک کرده‌اند. به گفته‌ی این نهاد، این پول قرار است برای کمک به دو میلیون شهروند افغانستان هزینه شود.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos