بربنیاد خبرنامه وزارت داخله، سراج الدین حقانی گفته که صلح جهانی برای امارت اسلامی یک نیاز است

بربنیاد خبرنامه وزارت داخله، سراج الدین حقانی گفته که صلح جهانی برای امارت اسلامی یک نیاز است

و نباید مشکلات داخلی کشورهای دیگر برای مهاجران افغان ساکن در آنجا مشکل ایجاد کند. ‏حقانی افزود که طرف‌های بین‌المللی باید از تلاش‌های امارت اسلامی برای کنترل “جنایت‌کاران” پشتیبانی کنند. ‏خبرنامه از قول رییس یوناما نوشته که از تلاش‌های امارت اسلامی در مبارزه با مواد مخدر و مدیریت افغان‌های اخراج شده قدر دانی کرده است.

و نباید مشکلات داخلی کشورهای دیگر برای مهاجران افغان ساکن در آنجا مشکل ایجاد کند.

‏حقانی افزود که طرف‌های بین‌المللی باید از تلاش‌های امارت اسلامی برای کنترل “جنایت‌کاران” پشتیبانی کنند.

‏خبرنامه از قول رییس یوناما نوشته که از تلاش‌های امارت اسلامی در مبارزه با مواد مخدر و مدیریت افغان‌های اخراج شده قدر دانی کرده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos