برادر: افغانستان در بخش اقتصاد در حال پیشرفت است

برادر: افغانستان در بخش اقتصاد در حال پیشرفت است

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس وزیران می‌گوید که افغانستان در بخش اقتصاد، در حال پیش‌رفت است و جهان آن را نیز پذیرفته است. برادر با بیان این مطلب در یک نشست تحت عنوان «شورای عالی اقتصادی، کمیته ثبات مالی و مجوز سهام‌داران بانک‌ها» در کابل هم‌چنان از این سهام‌داران خواسته است؛ تا به کشور برگردند.

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس وزیران می‌گوید که افغانستان در بخش اقتصاد، در حال پیش‌رفت است و جهان آن را نیز پذیرفته است.

برادر با بیان این مطلب در یک نشست تحت عنوان «شورای عالی اقتصادی، کمیته ثبات مالی و مجوز سهام‌داران بانک‌ها» در کابل هم‌چنان از این سهام‌داران خواسته است؛ تا به کشور برگردند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos