بانک مرکزی افغانستان فردا ۱۷ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی افغانستان فردا ۱۷ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی در صفحه ایکس گفته است که فردا سه شنبه ۱۷ میلیون دالر امریکایی را به گونهٔ لیلام به فروش می‌رساند. این بانک از بانک های تجاری، صرافی ها و شرکت های خدمات پولی واجد شرایط خواسته تا در این داوطلبی شرکت کنند.

بانک مرکزی در صفحه ایکس گفته است که فردا سه شنبه ۱۷ میلیون دالر امریکایی را به گونهٔ لیلام به فروش می‌رساند.

این بانک از بانک های تجاری، صرافی ها و شرکت های خدمات پولی واجد شرایط خواسته تا در این داوطلبی شرکت کنند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos