بازگشت بیش از ۱.۵ میلیون مهاجر افغان به کشور در یک سال گذشته

بازگشت بیش از ۱.۵ میلیون مهاجر افغان به کشور در یک سال گذشته

عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان اعلام کرد که در سال جاری بیش از 1.5 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند.

عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان اعلام کرد که در سال جاری بیش از 1.5 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos