ایجاد شغل برای پنجاه‌ زن نادار در ولایت هرات

ایجاد شغل برای پنجاه‌ زن نادار در ولایت هرات

یک زن متشبث در ولایت هرات با ایجاد یک کارگاه قالین بافی، برای پنجاه‌تن از زنان نادار فرصت کار فراهم ساخته است.

یک زن متشبث در ولایت هرات با ایجاد یک کارگاه قالین بافی، برای پنجاه‌تن از زنان نادار فرصت کار فراهم ساخته است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos