ایجاد بازار ویژه برای بانوان در شهر کابل

ایجاد بازار ویژه برای بانوان در شهر کابل

یک بازار برای بانوان متشبث در کابل از سوی یک شرکت خصوصی ایجاد شده‌است.مسئولاین این بازار می‌گویند که هدف از ایجاد بازار بانوان فراهم کردن زمینه کار و سهولت‌های بیشتر برای بانوان است که در جریان دو سال گذشته بی‌کار شده اند.

یک بازار برای بانوان متشبث در کابل از سوی یک شرکت خصوصی ایجاد شده‌است.
مسئولاین این بازار می‌گویند که هدف از ایجاد بازار بانوان فراهم کردن زمینه کار و سهولت‌های بیشتر برای بانوان است که در جریان دو سال گذشته بی‌کار شده اند.

Sultani Admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos