امیر خان متقی: زبان فارسی و پشتو هردو زبان رسمی افغانستان استند

امیر خان متقی: زبان فارسی و پشتو هردو زبان رسمی افغانستان استند

امیرخان متقی وزیر خارجه‌ی ا.ا.ا در کنفرانس بین المللی تهران گفته است که زبان فارسی و پشتو، هردو زبان رسمی افغانستان هستند. وی افزوده که هیچ نوع تبعیضی علیه زبان فارسی از سوی حکومت افغانستان وجود ندارد. متقی می گوید که در مدرسه‌ها و دانش‌گاه‌ها و مرکزهای علمی، همه‌چیز مانند قبل جریان دارد. وزیر خارجه‌ی

امیرخان متقی وزیر خارجه‌ی ا.ا.ا در کنفرانس بین المللی تهران گفته است که زبان فارسی و پشتو، هردو زبان رسمی افغانستان هستند.

وی افزوده که هیچ نوع تبعیضی علیه زبان فارسی از سوی حکومت افغانستان وجود ندارد.

متقی می گوید که در مدرسه‌ها و دانش‌گاه‌ها و مرکزهای علمی، همه‌چیز مانند قبل جریان دارد.

وزیر خارجه‌ی ا.ا، گفت که تدریس و صحبت به هردو زبان، پشتو و فارسی انجام می‌شود وحکومت در پی تلاش این است تا هر دو زبان غنی‌تر و علمی‌تر شود

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos