امروز شهروندان پاکستان برای دوازدهمین بار در تاریخ این کشور به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند

امروز شهروندان پاکستان برای دوازدهمین بار در تاریخ این کشور به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند

در این انتخابات پاکستان، ده‌ها حزب و صدها نامزد مستقل برای به دست‌آوردن ۲۶۶ کرسی پارلمان و ۷۰ کرسی دیگر که برای زنان و اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است و نیز ۷۴۹ کرسی پارلمان ایالتی، با هم رقابت می‌کنند. ۱۲۸ میلیون از ۲۴۱ میلیون جمعیت این کشور، واجد شرایط رای‌دهی در این انتخابات هستند.

در این انتخابات پاکستان، ده‌ها حزب و صدها نامزد مستقل برای به دست‌آوردن ۲۶۶ کرسی پارلمان و ۷۰ کرسی دیگر که برای زنان و اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است و نیز ۷۴۹ کرسی پارلمان ایالتی، با هم رقابت می‌کنند.

۱۲۸ میلیون از ۲۴۱ میلیون جمعیت این کشور، واجد شرایط رای‌دهی در این انتخابات هستند.

احزاب مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف پاکستان و حزب مردم پاکستان، از طرف‌های اصلی انتخابات سراسری در پاکستان گفته می‌شوند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos