امارت اسلامی چندین پروژهٔ بازسازی را در مرکز و ولایات عملی می‌کند

امارت اسلامی چندین پروژهٔ بازسازی را در مرکز و ولایات عملی می‌کند

حکومت اعلام کرده است که قراداد های ۲۴ پروژه به ارزش ۱۰ میلیارد افغانی معادل حدود ۱۴۳ میلیون دالر را منظور کرده است.در صفحه ایکس ارگ به روز سه شنبه آمده است که این موافقتنامه ها پس از ارزیابی در کمیسیون تدارکات ملی به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا تصویب شده است.

حکومت اعلام کرده است که قراداد های ۲۴ پروژه به ارزش ۱۰ میلیارد افغانی معادل حدود ۱۴۳ میلیون دالر را منظور کرده است.
در صفحه ایکس ارگ به روز سه شنبه آمده است که این موافقتنامه ها پس از ارزیابی در کمیسیون تدارکات ملی به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا تصویب شده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos