امارت اسلامی حملات هوایی امریکا و بریتانیا بر نقاطی در یمن را نکوهش کرد

امارت اسلامی حملات هوایی امریکا و بریتانیا بر نقاطی در یمن را نکوهش کرد

امارت اسلامی با نکوهش حمله‌های هوایی امریکا و بریتانیا بر نقاطی در یمن، این حمله‌ها “نقض آشکار قوانین بین‌المللی” خوانده است. در این خبرنامه آمده است که حمله‌های امریکا و بریتانیا در یمن سبب شدت تنش می‌شود و ثبات کشورهای خاورمیانه را با خطر روبه‌رو می‌کند. امارت اسلامی تصریح کرده که “امریکا و شریکان آن

امارت اسلامی با نکوهش حمله‌های هوایی امریکا و بریتانیا بر نقاطی در یمن، این حمله‌ها “نقض آشکار قوانین بین‌المللی” خوانده است. در این خبرنامه آمده است که حمله‌های امریکا و بریتانیا در یمن سبب شدت تنش می‌شود و ثبات کشورهای خاورمیانه را با خطر روبه‌رو می‌کند. امارت اسلامی تصریح کرده که “امریکا و شریکان آن باید از ناکامی‌های گذشته خود درس بگیرند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos