امارت اسلامی از ایجاد یک مسیر جدید منتهی به چین در منطقه واخان بدخشان خبر داده است

امارت اسلامی از ایجاد یک مسیر جدید منتهی به چین در منطقه واخان بدخشان خبر داده است

این بیان را ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای به روز سه شنبه در یک نشست خبری در کندهار گفت: “ما راهی را برای شما اعمار می کنیم و انشالله همه چیز از همین راه انتقال خواهد یافت. مسافرت به چین و یا تجارت با چین همه از همین راه انجام خواهد شد و

این بیان را ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای به روز سه شنبه در یک نشست خبری در کندهار گفت: “ما راهی را برای شما اعمار می کنیم و انشالله همه چیز از همین راه انتقال خواهد یافت. مسافرت به چین و یا تجارت با چین همه از همین راه انجام خواهد شد و هرچه زودتر تکمیل خواهد شد.”
افغانستان در ارتفاعات واخان نود کیلومتر مرز مشترک با چین دارد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos