افغانستان محور گفتگوی مقامات چین، امارات و تاجیکستان

افغانستان محور گفتگوی مقامات چین، امارات و تاجیکستان

یو شیائونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان از گفتگوهای جداگانه‌اش با «فرهاد سلیم» معاون وزارت خارجه تاجیکستان و «سلیم الذابی» مشاور ارشد وزارت خارجه امارات در مورد افغانستان خبر داد. وی افزود در این دیدارها در رابطه با تلاش‌های مشترک برای کمک به افغانستان گفتگوهای سازنده و جامعی صورت گرفت.

یو شیائونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان از گفتگوهای جداگانه‌اش با «فرهاد سلیم» معاون وزارت خارجه تاجیکستان و «سلیم الذابی» مشاور ارشد وزارت خارجه امارات در مورد افغانستان خبر داد.

وی افزود در این دیدارها در رابطه با تلاش‌های مشترک برای کمک به افغانستان گفتگوهای سازنده و جامعی صورت گرفت.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos