افزایش صادرات میوه‌های تازه افغانستان به کشورهای خارجی

افزایش صادرات میوه‌های تازه افغانستان به کشورهای خارجی

اتحادیه میوه فروشان کشور می‌گوید، میزان صادرات میوه‌های #افغانستان به کشورهای خارجی افزایش یافته است.در عین حال وزارت مالیه می‌گوید که به‌منظور بازاریابی میوه‌های داخلی و ترکاری کشور، تعرفه‌ی فصلی میوه‌های خارجی را افزایش داده است.

اتحادیه میوه فروشان کشور می‌گوید، میزان صادرات میوه‌های #افغانستان به کشورهای خارجی افزایش یافته است.
در عین حال وزارت مالیه می‌گوید که به‌منظور بازاریابی میوه‌های داخلی و ترکاری کشور، تعرفه‌ی فصلی میوه‌های خارجی را افزایش داده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos