افزایش بازدید گردشگران داخلی و خارجی از ولایت بدخشان

افزایش بازدید گردشگران داخلی و خارجی از ولایت بدخشان

در کمتر از ۹ ماه گذشته سال روان ۵۰ هزار گردشگران داخلی و ده‌ها گردشگران خارجی از ولایت بدخشان دیدار کرده اند.

در کمتر از ۹ ماه گذشته سال روان ۵۰ هزار گردشگران داخلی و ده‌ها گردشگران خارجی از ولایت بدخشان دیدار کرده اند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos