اعلام آمادگی دانشگاه صنعا برای پذیرش محصلین معترض ضد اسرائیلی در امریکا

اعلام آمادگی دانشگاه صنعا برای پذیرش محصلین معترض ضد اسرائیلی در امریکا

دانش‌گاه صنعا در یمن گفته که دانش‌جویان حامی فلسطین که در زمان اعتراضات ضد اسراییلی در دانش‌گاه‌های امریکا از تحصیل تعلیق شده‌اند، می‌توانند در این کشور به تحصیل شان ادامه دهند. ‏رویترز گزارش داده که دانش‌گاه صنعا در خبرنامه‌ای با نکوهش “سرکوب آزادی بیان” در دانش‌گاه‌های امریکا و اروپا، اعلام آمادگی کرد که این دانش‌جویان

دانش‌گاه صنعا در یمن گفته که دانش‌جویان حامی فلسطین که در زمان اعتراضات ضد اسراییلی در دانش‌گاه‌های امریکا از تحصیل تعلیق شده‌اند، می‌توانند در این کشور به تحصیل شان ادامه دهند.

‏رویترز گزارش داده که دانش‌گاه صنعا در خبرنامه‌ای با نکوهش “سرکوب آزادی بیان” در دانش‌گاه‌های امریکا و اروپا، اعلام آمادگی کرد که این دانش‌جویان تحصیلات خود را در این دانش‌گاه ادامه دهند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos