اسامه حمدان، یکی از رهبران جنبش حماس می‌گوید ارتش اسرائیل با تصرف مجتمع شفاخانه الشفاء تلاش دارد تا آن را به مقر فرماندهی و تسلط نیروهای اسرائیلی در نوار غزه تبدیل کند.

اسامه حمدان، یکی از رهبران جنبش حماس می‌گوید ارتش اسرائیل با تصرف مجتمع شفاخانه الشفاء تلاش دارد تا آن را به مقر فرماندهی و تسلط نیروهای اسرائیلی در نوار غزه تبدیل کند.

وی خاطرنشان کرد:«ارتش اسرائیل ۶ بار مدیر مجتمع شفاخانه الشفاء را برای تخلیه این مجتمع صحی احضار و کادر صحی را به ترک این مجتمع مجبور کرد».

وی خاطرنشان کرد:«ارتش اسرائیل ۶ بار مدیر مجتمع شفاخانه الشفاء را برای تخلیه این مجتمع صحی احضار و کادر صحی را به ترک این مجتمع مجبور کرد».

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos