اداره ملی احصایيه و معلومات: صادرات افغانستان در ماه دلو سال روان به ارزش بیش از ۱۳۴میلیون دالر میرسد

اداره ملی احصایيه و معلومات: صادرات افغانستان در ماه دلو سال روان به ارزش بیش از ۱۳۴میلیون دالر میرسد

بر بنیاد خبرنامه‌ای این اداره، این صادرات به پاکستان، هند و امارات متحده عربی صورت گرفته است. به گفته این نهاد، صادرات نسبت به ماه دلو سال گذشته ۴۲.۶ میلیون دالر افزایش داشته است. اداره ملی احصایيه و معلومات افزوده که ارزش واردات کشور نیز در ماه دلو سال روان به ۷۹۳.۵ میلیون دالر می‌رسد

بر بنیاد خبرنامه‌ای این اداره، این صادرات به پاکستان، هند و امارات متحده عربی صورت گرفته است.

به گفته این نهاد، صادرات نسبت به ماه دلو سال گذشته ۴۲.۶ میلیون دالر افزایش داشته است.

اداره ملی احصایيه و معلومات افزوده که ارزش واردات کشور نیز در ماه دلو سال روان به ۷۹۳.۵ میلیون دالر می‌رسد که بیش‌ترین واردات از ایران، چین و پاکستان بوده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos