اخراج نزدیک به یک‌هزار مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران

اخراج نزدیک به یک‌هزار مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است، این مهاجران که شامل ۴۰۵ خانواده می‌شوند، دیروز (چهارشنبه ۵ ثور) به افغانستان برگشته‌‌اند. بر بنیاد این گزارش، ۹۰ خانواده از طریق گذرگاه تورخم، ۸۴ خانواده از مرز اسپین بولدک، ۹۳ خانواده از مرز نیمروز و ۱۳۸ خانواده دیگر نیز از طریق مرز اسلام قلعه در هرات،

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است، این مهاجران که شامل ۴۰۵ خانواده می‌شوند، دیروز (چهارشنبه ۵ ثور) به افغانستان برگشته‌‌اند.

بر بنیاد این گزارش، ۹۰ خانواده از طریق گذرگاه تورخم، ۸۴ خانواده از مرز اسپین بولدک، ۹۳ خانواده از مرز نیمروز و ۱۳۸ خانواده دیگر نیز از طریق مرز اسلام قلعه در هرات، وارد کشور شده‌اند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos