احدی: از سود پول افغانستان در سوئیس هیچ استفاده‌ای نشده است

احدی: از سود پول افغانستان در سوئیس هیچ استفاده‌ای نشده است

انورالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس گفت از سود 3.5 میلیارد دالری سپرده این صندوق می‌توان در صورت لزوم در این کشور استفاده کرد. وی افزود تا کنون سود پول افغانستان به 270 میلیون دالر رسیده است.

انورالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس گفت از سود 3.5 میلیارد دالری سپرده این صندوق می‌توان در صورت لزوم در این کشور استفاده کرد.

وی افزود تا کنون سود پول افغانستان به 270 میلیون دالر رسیده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos