اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید

که بربنیاد تفاهم صورت گرفته میان مقام‌های ا.ا با پاکستان، قراراست سر از امروز (دوشنبه) روزانه تا ۳۰۰ کانتینر کالاهای توقف داده‌شده در بندر کراچی به سوی افغانستان حرکت کنند.

که بربنیاد تفاهم صورت گرفته میان مقام‌های ا.ا با پاکستان، قراراست سر از امروز (دوشنبه) روزانه تا ۳۰۰ کانتینر کالاهای توقف داده‌شده در بندر کراچی به سوی افغانستان حرکت کنند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos