کمیته ثبت و تثبیت مهاجرین در سپین بولدک قندهار می‌گوید

کمیته ثبت و تثبیت مهاجرین در سپین بولدک قندهار می‌گوید

که روز گذشته ۳۹۴ خانواده از این مسیر به کشور بازگشته‌اند. بر اساس اطلاعات این کمیته؛ تعداد اعضای خانواده‌های بازگشته ۲۶۴۷ تن است.

که روز گذشته ۳۹۴ خانواده از این مسیر به کشور بازگشته‌اند. بر اساس اطلاعات این کمیته؛ تعداد اعضای خانواده‌های بازگشته ۲۶۴۷ تن است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos