سه مقام آمریکایی برای گفت‌وگو درباره مهاجران افغان به پاکستان سفر می‌کنند

سه مقام آمریکایی برای گفت‌وگو درباره مهاجران افغان به پاکستان سفر می‌کنند

برخی رسانه‌های پاکستان گزارش داده‌اند که تا کم‌تر از یک هفته دیگر سه مقام امریکایی برای گفت‌وگو درباره مهاجران افغان با مقام‌های پاکستانی، وارد آن کشور خواهند شد.

برخی رسانه‌های پاکستان گزارش داده‌اند که تا کم‌تر از یک هفته دیگر سه مقام امریکایی برای گفت‌وگو درباره مهاجران افغان با مقام‌های پاکستانی، وارد آن کشور خواهند شد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos