د عراق جمهوریت له زندانونو څخه ۲۵ تنه هېوادوال آزاد شول

د عراق جمهوریت له زندانونو څخه ۲۵ تنه هېوادوال آزاد شول

د بهرنيو چارو وزارت  وايي، چې په بغداد کې دافغانستان د سرپرست حکومت د سفارت په هلو ځلو د هيواد ٢٥ تنه اتباع چې د عراق جمهوري دولت په زندانونو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله بنديان ول آزاد شول، او د اړینو اسنادو له برابرولو وروسته هیواد ته راستانه شول.

د بهرنيو چارو وزارت  وايي، چې په بغداد کې دافغانستان د سرپرست حکومت د سفارت په هلو ځلو د هيواد ٢٥ تنه اتباع چې د عراق جمهوري دولت په زندانونو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله بنديان ول آزاد شول، او د اړینو اسنادو له برابرولو وروسته هیواد ته راستانه شول.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos